Tuesday, April 19, 2016

ఆ నేనే

నేను
నేను నేనే
నేను ఆ నేనే
ఆ నేనే నీకోసం వచ్చాను
.
నీకోసం
ఆ మాగాణి గట్టు మీద
ఆ చింతతోపు దగ్గర
ఆ మాసారపు రత్తయ్య బావిదగ్గర
ఎదురుచూసిన ఆ నేనే
నీకోసం వచ్చాను
.
మీ మిరపతోట దగ్గర
మీ బాబాయి చేపల చెరువు దగ్గర
మీ యర్రవోరు బజారు వేప చెట్టు దగ్గర
నిన్ను వెతుక్కున్న ఆ నేనే 
నీకోసం వచ్చాను
.
ఏసుబాబు 2 ఎకరాల పత్తి దగ్గర
బొడ్డు అప్పారావు వాగొడ్డు మెట్ట దగ్గర
కుమ్మరి కోటయ్య తుమ్మ చెట్టు దగ్గర
నీకోసం కాచుక్కూచున్న ఆ నేనే
నీకోసం వచ్చాను .
.
.
ఇప్పటికైనా ఇస్తావా
పదేళ్ళ కింద తీసుకున్న నా  5 రూపాయలు
.
.
@Lakshmi

No comments:

Post a Comment